Наприкінці ХІХ ст. у Німеччині розвинувся інтерес до регіональної історії. Краєзнавці почали цікавитись Віа Регія (VIA REGIA) як середньовічним шляхом. Вони розшукали напрямки доріг, документи, пов'язані з Віа Регія. Імпульси часто йшли від ще працюючих вчителів чи вчителів-пенсіонерів, які були засновниками місцевих краєзнавчих спілок, ініціаторами малих музеїв та компетентними особами в громадських питаннях. Видатним прикладом такої діяльності є публікація 1900 року Луізи Гербінг (Luise Gerbing) з містечка Шнепфенталь (Schnepfenthal), Тюрінгія, район Гота. „Ерфуртська торгівля та торгові шляхи“ („Erfurter Handel und HandelsstraßenНа жаль тільки на німецькому веб-сайті)

До середини ХХ ст. було зібрано і опубліковано багато досконалого матеріалу про Віа Регія та назви цього шляху в різних місцевостях.

Ми почали у віртуальній бібліотеці ці тексти збирати та публікувати. Сторінка знаходиться ще в начальній стадії. Тексти, які опубліковані дотепер, пов'язані з Віа Регія в Тюрінгії. Тексти з інших німецьких земель та країн Європи мусимо ще додати.

Інакше ставиться питання про створення Віа Регія-літератури в першій половині ХХ ст., коли історія шляху поєднується з традіційними темами „великого дослідження“. У 1933 році вийшла в світ книга Ганса Бюргіна (Hans Bürgin) „Міністр Гете перед подорожжю до Італії, його діяльність у комісії розбудови доріг та воєнній комісії“. В ній показана, на основі ретельного дослідження, діяльність Гете як члена таємного консиліума та відповідального за розбудову доріг в герцогстві Саксен-Веймар-Ейзенах, його прагнення модернізації герцогства та опір, який був оказаний молодому міністру. Історія Віа Регія представлена в книжці в зв'язку з планами Гете по укріпленню відрізків дороги між Ерфуртом та Веймаром, а також між Веймаром та Єною, та зміні напрямку торгового шляху з Ерфурта до Лейпціга через Веймар, Апольду та Єну, що значно змінило б та розширило Віа-Регія-коридор в Тюрінгії. Але ці плани за строк його служби до 1786 року не були здійснені.

В 1941 році була надрукована книга Едвіна Редслоба (Edwin Redslob) „Дорога рейха - дорога німецької культури від Франкфурта до Берліна“ ( „Des Reiches Straße - Der Weg der deutschen Kultur auf der Strecke Frankfurt – BerlinНа жаль тільки на німецькому веб-сайті) . Тим самим Редслоб створив нову тему в німецькомовній Віа-Регія-літературі. До 1933 року, коли націонал-соціалісти позбули його всіх постів, Редслоб був уповноваженим по культурі Рейха. В послідуючі роки він написав багато книжок по історії культури. Після війни Редслоб став одним з засновників берлінської газети „Der Tagesspiegel“ та одним з ініціаторів Вільного університету Берліна і його тимчасовим ректором. Він першим представив Віа Регія як символ культурного обміну між Сходом та Заходом. Він розвинув ідею Віа-Регія-коридору з зображенням місцевостей, осіб та подій, які були у різні часи по-різному пов'язані зі шляхом. Особливо треба звернути увагу на його географічну точку зору на Віа Регія, де він висловлює думку, що шлях Віа Регія з Лейпцігу мав напрямок не на Вроцлав (Вreslau) через Герліц, а на Берлін.

Але то не є історичним фактом тому, що Берлін на той час, коли „королівський шлях“ в правовому змісту ще був „королівським шляхом“, не мав міжрегіонального значення. До ХІІІ ст. не існувало „королівського шляху“, який проходив з Лейпціга до Берліну. Вперше в документах Берлін згадується у 1244 році. А шлях він іменує також не Віа Регія, а „дорога рейха“, і проходив шлях з Франкфурта до Лейпціга по старовинному путі Віа Регія.

Таким чином завдяки Редслобу ідея Віа Регії не зменшується до середньовічного напрямку шляху, який з розбудовою залізничної мережі „припинив своє існування“. В своєму викладі Редслоб посилається на політичний та економічний розвиток з ХVІІІ до початку ХХ ст., а також на зміцнення пруських, а пізніше великих міст рейху – Потсдама та Берліна, які зіграли значну роль в стосунку влади та змін в економічному розвитку транспортного коридора в Середній Європі, а також мали вплив на європейську східно-західну вісь Віа Регія.

Після Другої світової війни виникли дві головні тенденції в розвитку літератури про Віа Регія.

З одної сторони шлях Віа Регія через розподіл Німеччини та Європи став символом спілкування народів Сходу та Заходу. Яскравим свідоцтвом цього є 2-томний каталог „Дорога - історія та сучасність торгового шляху“. З нагоди 750-річного ювілею ярмарку у Франкфурті-на-Майні керівництво державних замків і парків Гессена та інститут культурної антропології та європейської етнографії при університеті ім. Йоганна Вольфганга фон Гете у Франкфурті разом підготовили спільний проект, який просліджував історію Віа Регія між обома містами ярмарків Франкфуртом-на-Майні та Лейпцігом. В осени 1989 року була відкрита дуже велика та об'ємна виставка, про те вона не здобула заслуженої публічної уваги через події, що сталися в тому році: зміни в Середній та Східній Європі, відкриття кордонів між ФРН та НДР. Але 2-томний каталог є і дотепер найдокладнішим зображенням відрізку шляху Віа Регія між Франкфуртом-на-Майні та Лейпцігом.

З другої сторони в післявоєнний час в наукових дослідженнях пройшли зміни в оцінці минулого - „історія знизу“ набула важливого значення. Нові питання, які виникли при цьому, вплинули на розвиток від історії держави та земель до місцевої історії. В останні 20 років виникли численні роботи присвячені Віа Регія. В таких вищіх навчальних закладах як Баухаус- Університет у Веймарі, промислово-технічний інститут в Дрездені, інститут Циттау-Герліц були здійснені наукові проекти та дипломні роботи, які були по різним темам пов'язані з Віа Регія: дослідження старовинного шляху Віа Регія, урбанізм, розвиток туризму тощо. Науковці проф. д-р-інженер Hartmut Wenzel (Баухаус Університет Веймар), проф. д-р-інженер Hans-Dieter Blanek (промислово-технічний інститут Дрезден), проф. д-р Margita Groβmann (інститут Циттау-Герліц) та інші опублікували наукові праці на тему Віа Регія. Проф. д-р Dieter Hassenpflug (Баухаус-Університет Веймар) у статті „Віа Регія і „нова“ Європа“ („Die VIA REGIA und das 'Neue Europa'“На жаль тільки на німецькому веб-сайті ) показав історію шляху до потенціалу, пов'язанному з ідеєю сучасної Віа Регія.

З 1991 по 2004 рік Європейський культурно-інформаційний центр в Тюрінгії видав ряд документів „Віа Регія – сторінки для міжнародної культурної комунікації“ („VIA REGIA – Blätter für internationale kulturelle KommunikationНа жаль тільки на німецькому веб-сайті ) .Шлях Віа Регія став таким чином символом стосунків Схід-Захід. „Сторінки“ мають важливе значення ще тому. Що вони відображають на європейському рівні напрям думок після перемін у Європі.

В останні роки виникла нова группа літератури: наукові досліди та аналізи, що займаються з актуальними питаннями можливостей та ідей Віа Регія для майбутнього розвитку в процесі Європейського поєднання. Значні вклади були зроблені в Європейському проекті розвитку ED-C III VIA REGIA, який був здійсненим з 2006 по 2008 роки під керівництвом міністерства внутрішніх справ Саксонії.

На веб-сайті „Віа Регія – культурний шлях Ради Європи“ („VIA REGIA – Kulturstraße des Europarates“) опубліковано: „Віа Регія – знайомство з південною Польщею на автобусі та по залізній дорозі“.
(VIA REGIA – Den Süden Polens mit Bus und Bahn entdecken На жаль тільки на німецькому веб-сайті )

j.w.