План – Варіант від 20 серпня 2009
Мережа Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи

Угода


§ 1 Назва та правова форма

 • Мережа – це добровільне об'єднання юридичних осіб публічного та приватного права, групи осіб без правової форми, а також окремих осіб. Вона служить для гуманістичних і демократичних традицій та всеохоплюючого співробництва в Європі на основі рівноправності, взаєморозуміння та поваги між народами.
 • Мережа є міжнародною і відкрита для всіх зацікавлених осіб з європейських регіонів, які знаходяться в історичному коридорі Віа Регія. Мережа має назву „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“). Згідно з доповненням до Резолюції СМ/Res(2007)12 Ради Європи, абзац ІІІ, вона є єдиним носієм цієї відзнаки, отриманої від Ради Європи. Усяке використання цієї назви заборонено.
 • В країнах-учасницях дозволяється використання назви „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („ Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“) також на відповідній мові. Можливо доповнення назви регіональною назвою відрізків шляху.
 • Мережа не є правоздатною і не займається прибутковою діяльністю.

§ 2 Мета

 • Мережа має мету на основі резолюції СM/Res(2007)12 Ради міністрів Ради Європи:
  • відживити дух історично документованого обміну між Сходом та Заходом Європи по старовинній мережі шляхів під спільною назвою Віа Регія і тим самим:
  • зробити вклад до культурного, соціального, політичного та економічного об'єднання Європи;
  • розвивати в рамках Віа Регія-коридору довгострокове співробництво в галузях науки, сприяння спадщині, культури та мистецтва, культурного обміну молоді та культурного туризму в Європі.

§ 3 Членство

 • Для того, щоб стати членом мережі „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“) треба зробити заяву в письмовій формі та підтвердити визнання положень Угоди.
 • Нові члени повинні представити мережі у належній формі їх організацію та мету діяльності.
 • Новим членам може бути відмовлено у прийомі, якщо один з членів мережі це запропонує, а проста більшість всіх членів підтвердить відмовлення.
 • Кожний член отримає точну копію оригінальної почесної грамоти культурного шляху Віа Регія як „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“), підписаний Генеральним секретарем Ради Європи Террі Девісом 26 вересня 2006 р.
 • Строк дії цієї Угоди не обмежений.
 • Кожний член має право запропонувати поправки до Угоди.
 • Зміни в Угоді вступають в силу , якщо принаймні 2/3 від загальної кількості членів дали письмову згоду.
 • Підструктури одного члена не мають власного права голосу.
 • Мережа вважається утвореною, якщо в неї входять принаймні три члени з щонайменше двох країн.
 • Угода припиняє дію:
  • якщо мережа Віа Регія за рішенням Ради Європи втратить титул „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“);
  • якщо до складу мережі входять менше ніж три члени з щонайменше двох країн.
 • Членство припиняється:
  • на підставі письмової заяви;
  • якщо членом не виконується Угода або його дії направлені всупереч Угоді. Заперечення допускається. В цьому випадку проста більшість голосів членів мережі повинна в письмовій формі підтвердити припинення членства відповідного члена. Без права на помилку.

§ 4 Права та обов'язки членів

 • Кожний член має право:
  • виступити носієм почесного титула "VIA REGIA - Major Cultural Route of the Council of Europe" („Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“);
  • робити пропозиції до всіх питань мережі та всіх членів мережі запрошувати до дискусії;
  • розбудовувати та підтримувати двосторонні та багатосторонні зв'язки з іншими членами мережі, особливо це стосується спільного планування та реалізації проектів.
 • Кожний член зобов'язан:
  • відповідати вимогам програми культурних шляхів Ради Європи відповідно до резолюції CM/Res(2007)12 та не діяти всупереч положенням;
  • постійно вживати титул „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Віа Регія – великий культурний шлях Ради Європи“), пов'язаний з логотипом Ради Європи, для всіх власних публікацій в рамках проекту Віа Регія;
  • запроваджувати в життя власні проекти, пов'язані з Віа Регія, та відповідно підтримувати і активно брати участь у спільних проектах мережі Віа Регія;
  • застосовувати правила зовнішньої форми, якщо це буде підтримано у письмовій формі принаймні 2/3 від загальної кількості членів;
  • виконувати положення цієї Угоди. Щоб праця мережі проходила без зривів та ефективно, мережа працює згідно Регламенту. Визнання Регламенту є складовою частиною цієї Угоди.

Регламент

1. Фінансування:

 • мережа не має свого бюджету;
 • членство в мережі є безкоштовним;
 • власні витрати для співпраці в мережі несуть самі члени;
 • фінансування проектів буде забезпечено членами-учасниками проекту. Вони розподілять між собою кошти відповідно плану витрат та фінансування, якщо не існують інші домовлення між членами;
 • пропонується розробляти спільні проекти для підтримки.

Члени, які не беруть участь у проектах, не можуть бути зобов'язані приймати участь в їх фінансуванні.

Фінансова відповідальність мережі виключена. В рамках законного регулювання за вимоги третьої персони відповідає той член, який уклав відповідну угоду.

2. Уповноваження Контактного Пункту:

Для добре налагодженої комунікації

 • між всіма членами мережі,
 • з позаштатними зацікавленими в мережі особами та
 • мережі з Радою Європи та Європейським Інститутом культурних шляхів Ради Європи

члени мережі уповноважують одного члена, який виконує завдання Європейського Контактного Пункту.

Повноваження скасується, якщо проста більшість всіх членів дасть згоду відповідній пропозиції. Кожний член має право робити пропозиції або зголосити себе готовим перейняти завдання Контактного Пункту.

Робота Контактного Пункту:

 • бути центральним партнером для всієї мережі відповідно зовнішніх контактів;
 • керування всіма членами;
 • проводити загальну комунікацію по питанням всієї мережі з Інститутом культурних шляхів та Радою Європи;
 • бути посередником для комунікації та передачі інформації між членами мережі та Європейським інститутом культурних шляхів;
 • особливо, згідно з вимогами, розробляти річні звіти на основі робочих звітів членів мережі для перевірки Радою Європи. Річні звіти будуть своєчасно представлені для обговорення членам мережі перед їх поданням до Ради Європи;
 • забезпечувати комунікацію та передачу інформації між членами по питанням, пов'язаним з усією мережею.

Окремі члени мережі не мають повноваження переносити робочі завдання на Контактний Пункт.

Для забезпечення праці Контактного Пункту робочі завдання для членів будуть виконуватись безкоштовно, потрібне обладнання для роботи буде представлено від уповноваженого члена.

3. Ділові мови

Діловими мовами для кореспонденції, що стосується усієї мережі, є англійська та / або німецька.

4. Проекти

Всі проекти мережі та її членів служать здійсненню програми культурних шляхів Ради Європи та особливим цілям мережі Віа Регія.

Члени:

 • мають можливість планувати власні проекти, здійснювати та відповідно підтримувати та / або
 • в співробітництві з іншими членами та / або з іншими позаштатними партнерами реалізувати спільні проекти;
 • вони зобов'язані активно брати участь принаймні в одному проекті, який буде здійснюватись всіма членами.

В запланованих самостійних та спільних проектах члени-учасники діють самовідповідально, що стосується концепту, фінансуванню та організації. Існує обов'язок інформації членів перед Контактним Пунктом про хід та результати проекту для перевірки Радою Європи праці мережі Віа Регія.

Щоб постійно відповідати титулу „VIA REGIA – Major Cultural Route of the Council of Europe“ („Великий культурний шлях Ради Європи“), треба реалізувати принаймні один спільний проект, в якому будуть брати участь всі члени мережі. Такі проекти можуть бути запропоновані кожним членом. Вони будуть вважатися тоді проектами мережі, якщо принаймні 2/3 від загальної кількості членів дадуть згоду з концептом, а також будуть забезпечені фінансування та організація. В цьому випадку всі члени зобов'язані активно приймати участь в цьому проекті.

5. Зміни у Регламенті

Кожний член мережі може заявити про зміни у регламенті. Зміни отримають чинність, якщо 2/3 від загальної кількості членів письмово дадуть згоду.

Mitgliedervereinbarung als pdf downloaden

kostenlosen Acrobat-Reader downloaden